बान ng lộ, xa lộ, và các oạn cầu chui thường dễ bị ngập lụt trong cac

वान फोंग कुन ल तिन्ह हुआंग ख़ान कूप (ओईएम) थान फु हौस्टन खुयुन काओ काक सी डान वे खाच थं ट्रान्ह कैक ng lộ ह्यूस्टन ट्रोंग थाइ जियान मुआ केओ डी। इस तरह के होप टैक कोआ कोंग चान ह्यूस्टन और टीएक्सडीओटी ह्यूस्टन जिला, ओईएम lập một bản tương tác cho các oạn ng, cac oạn xa lộ / đường có, dà b ng có दू खाच नन c biệt thận trọng khi i lại trong các khu vực này।

बान các a iểm Dễ Bị Ngập Lt

तेत कु काक कु चुई वा काक खू वच ट्रोंग थप ऊ को थ गे न्गुय हिम ट्रोंग थि जियान मा लिन वी/होक मुआ केओ दिई। नु कु वी नं थ्य्य टम चिन ट्रन लि ट्रंह i của quý vị, NG i vng qua hoặc dỡ bỏ tm chn ó। कैक तम चुन नी c t bảo vệ तिन्ह मिंग न्गि दान।