निह्त क्वा नोंग: सीएसी माओ न्हो गिउ मैट

ह्यूस्टन के निवासी भीषण गर्मी में बरतें सावधानी

खि शु नहित टोंग ट्रन 108एफ ट्रोंग है न्गोय, कु क्वान थू टिएट क्वाक जिया को बान होन थॉन्ग काओ थई टिएट नोंग।

चू स निहित ली फोंग फाप o नोंग थूक से कम थी खी m tng i c तिन्ह n vi nhiệt không khí thực tế। नोई नं ना, ó là नोंग "कम न्हान थोय" चो खोंग फी ली निहित थूक टु बन न्गोई।

ताई नन लाम गो?

त्रोंग ट्र्ग होप निह्त क्वा नोंग, क्यू डैन ह्यूस्टन नन थूक हिएन कैक बेक गिảम म्युक टिप्प xúc với nhiệt नोंग।  सा वाई तो ह्यूस्टन khuyn cáo cư dan nên thực hiện các bc sau ây giữ mat:

  • उंग थॉम निक। Uống thật nhiều chất lỏng ngay cả khi chưa thấy kát, tuy nhiên tránh các loại đồ uống có chất कैफीन, rượu bia hoặc có nhiều đường vì các loại đồ uống này có thể khếến cơ thể mất nước।
  • टुप थू डक होक लम विệक नगोई ट्रि वाओ बुई सांग सैम होक बुई ती खी त्रि मत होन। nhân vin lm việc ngoài trời nên uống nhiều nước hoặc các loại उंंग थाय iện giải và thường xuyên nghỉ nghi. न्हंग न्गि खोंग क्वेन लम विệक होक टुप थू डक दि थि थिएट नोंग कैन बट u टु टु वे टुंग डन मैक टिप xúc với nhi nhi nhiệt.
  • माक कुन आओ रँग री, मु नह्त, द थोआत मी होई।
  • ng trẻ em, người cao niên hoặc thú nuôi trong xe mà không co người giám sát।
  • नॉन रँग वान गीप ट्रॅन्ह चाय निंग कोंग न्हो बिन्ह लिआन क्वान एन निहिट नोंग। केम चोंग नैंग कोंग जिप बो व ट्रनह कैक टिया नैंग को हि वी गिम न्गुय कू ब चाय निंग।
  • vch n nhà không có may iều hòa không khí, hy n những nơi có my iều ha khng khí vào thi iểm nong trong ngày: cng

थोंग ज़ुयुन तंम नेक माट नु न्हु क्व व खोंग को मे iều hòa không khí

Biết Các Dấu Hiệu và Hành ng

Biết các dấu hiệu kiệt sức do nóng và t quỵ do nong। हंह ng ट्रंह बिन्ह तत वा बảो तोन तिन्ह मोंग:

Các a iểm Lm Mat

कोंग चोंग लुआन को थन डोंग हệ थोंग iều हुआ खोंग खि ट्रोंग कैक टुआ न्ही कोंग कोंग थूक से हू कू थंह फू ट्रोंग गिं लंह विंघ। tìm một a iểm gn nhất, và giờ làm việc, vui lòng truy cập वेबसाइट:

 

बाओ वो थौ नुसिक

a th nuôi vào trong nhà trong thi iểm nong nhất trong ngày và bảo m là thú nuôi co thể tiếp cận các khu v có bong rm khi ngo. थू नुज़ी लुएन को थू टिप्प कैन न्गुएन नेक सैच। बार्क पशु आश्रय और दत्तक ग्रहण nhắc nhở các chủ sở hữu thú cưng về các dấu hiệu t quỵ do nóng sau ây thú cng:

• थ होन होक थ गोपी
• ली फी
• सुय न्हाची
• न्हो दी
• बैठो काओ
• नु रँग सिम
• नहप टिम प नन्हे
• खोंग फन ng với mnh lệnh và môi trường xung quanh
• i mửa
• कीयट सेक
• न्हं छम छम/बिउ हिन लो लिंग
• दा m/khô

नु क्व व न्घĩ रँग थौ कोंग कुआ क्वा वु को थ बू एट क्वा डो नोंग, होय a ngay n phòng mch thú y. Việc ó có th giúp cứu mạng cho thú cng của quý vị।